Pensioen is een onderwerp dat vele kanten kent

Pensioen

De afgelopen jaren staat de arbeidsvoorwaarde pensioen steeds weer in de belangstelling. Pensioen is een onderwerp dat vele kanten kent. Een pensioenberekening is vaak complex, de juridische context wijzigt voortdurend (onder andere door de nieuwe Pensioenwet in 2007) en ook het fiscale kader is complex en sterk aan wijzigingen onderhevig (in 2006 is het stelsel nog drastisch gewijzigd). Daarnaast worden invloeden vanuit de accountancy steeds groter en zijn er diverse vormen van financiering en overrentedeling in de praktijk van toepassing.

Dit alles vereist van alle betrokken partijen een bijzondere alertheid. Niet alleen moet de uitgangssituatie voor iedereen duidelijk zijn, ook moeten eventuele nieuwe mogelijkheden in kaart worden gebracht. Alleen zo komt een bedrijf of organisatie tot weloverwogen en zorgvuldige keuzes in deze belangrijke materie. Daarbij dient op een heldere wijze over het pensioenonderwerp te worden gecommuniceerd. En wel zo, dat alle betrokkenen ook begrijpen wat er aan de orde is, en waarom een wijziging is doorgevoerd.

Als dit met enige aandacht gebeurt, is dit alles ook goed te doen: door vakjargon te vermijden, hoofdlijnen van details te onderscheiden en het gezonde verstand als uitgangspunt te kiezen. A-advies heeft inmiddels een grote expertise opgebouwd op dit terrein en beheerst juist die combinatie van vakinhoudelijke expertise met heldere communicatie in begrijpelijke taal. Daarmee onderscheidt a-advies zich in een adviesmarkt die te vaak wordt gedomineerd door onnavolgbaar jargon en onbegrijpelijke calculaties.
Cases


A-advies communiceert helder en begrijpelijk over pensioenena-advies | vondellaan 36 | 3521 GH Utrecht |
030 - 2620205 |